Kai Kai Farm

8006 Southwest Kanner Highway
Indiantown, FL 33409
(561) 797-7897